Około 1 wyników dla zapytania:

dla sorbent w Częstochowa

wyszukiwarka firm i produktów.

VERMICULITE POLAND

Specjalizacja:

produkcja wermikulitu , sprzedaż wermikulitu i produktów na jego bazie

Podmiejska 5, 19-300,

Ełk (warmińsko-mazurskie)

Sorbent mineralny uniwersalny WERMIKULIT

OPIS I ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do usuwania substancji z wycieków i rozlewów np. oleje, płyny przemysłowe, chemikalia, benzyna, tłuszcze itp.Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przy zbieraniu i usuwaniu substancji niebezpiecznych założyć wymagane przepisami
Cena: 26,99 zl netto 
Zobacz ofertę

Produktem firmy jest Wermikulit - minerał zbliżony do minerałów ilastych. W czasie obróbki wysokotemperaturowej wermikulit oddaje on zgromadzoną wodę międzypakietową i zwiększa swoją objętość 10-25 razy przyjmując formę spęczniałych, mineralnych harmonijek. Materiał otrzymany w wyniku

Lokalizacje

Kategorie biznes