(Znaleziono w 0.02 sek.)
Znalezionych wyników: 10 w wyszukiwarce Monitorów Sądowych i Gospodarczych dla

KRS: 0000080094 ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „ROLMLECZ”

Poniżej prezentujemy archwialne wyniki, dostęp do aktualnych już od 25 zł netto / miesiąc. Zakup pakiet »

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/5456/1/773]
W dniu 18.01.2002 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000867503 3. „MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze RSA 765 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. ulica 28 CZERWCA 1956 R. nr domu 382 kod pocztowy 61-440 poczta POZNAŃ Rub. 4 Umowa lub statut 1 STATUT Z DNIA 22.05.1995 R. ZMIANA STATUTU 26.05.2001 R. PAR. 1 UST. 1, PAR. 28 UST. 2, PAR. 28 UST. 3, PAR. 36 UST. 2, PAR. 36 UST. 4, PAR. 37 UST. 2, PAR. 37 UST. 9, PAR. 46 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Dz. 2...

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/1660/2/609]
W dniu 30.04.2002 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBIŁO 2. ANDRZEJ 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE wpisać: 2 1. KOMOROWSKI 2. BOGDAN JÓZEF
3. 53031906175 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/14690/4/798]
W dniu 22.10.2004 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 6 Rub. 2 Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki wpisać: 1 1. POŁĄCZENIE
2. POŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI: „MLECZARNI POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ „JEDNOŚĆ” - 138 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 LISTOPADA 2004 R. Z SIEDZIBĄ W WÓJCZY - JAKO SPÓŁDZIELNI PRZEJMOWANYCH - Z ROLNICZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MLECZARSKĄ „ROLMLECZ” Z SIEDZIBĄ W RADOMIU - JAKO SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMUJĄCĄ W TRYBIE ART. 96 - 102 USTAWY Z 16.09.1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE. PRub. Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale...

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/3562/2/452]
W dniu 21.05.2002 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 26.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. 6. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. 7. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/1100/3/181]
W dniu 18.03.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BĄKOWSKI 2. DARIUSZ
3. 60103109079 wykreślić: 21. ZIELIŃSKI 2. MARIUSZ 3 1. HEMMERLING 2. KRYSTYNA 4 1. FABIŚ
2. BOGDAN 3. 48020601571 5 1. STACHOWIAK
2. PAWEŁ 3. 71061509276 6 1. KARPISZ 2. TOMASZ 3. 56110813553 wpisać: 7 1. SAMOLEJ 2. ROBERT 3. 64072215931 wykreślić: 8 1. GRYSKA 2. GRZEGORZ 3. 56010512251 wpisać: 9 1. GUZIKOWSKI 2. ALEKSANDER
3. 41060201271 wykreślić: 10 1. GAWRON 2. KAZIMIERZ 3. 37030305593 wpisać: 11 1. BOROWIAK 2. STANISŁAW
3. 44010145030 wykreślić: 12 1. JANICKI 2. PRZEMYSŁAW
3. 61111806297 wpisać: 13 1....

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/5264/3/96]
W dniu 25.06.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 13.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA w Poznaniu

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA w Poznaniu. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2002 r., sygn. akt XV Ukł. 62/03. [BM-9775/2003]
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XV Gospodarczy Spraw Upadłościowo-Układowych, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2003 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XV Ukł. 62/03 otworzył postępowanie układowe wobec dłużnika „Mleczarni Poznań” Spółdzielni z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000080094. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu Marka Sachajko. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Sławomira Szczęsnego, ul. Solna 9/9, 61-736 Poznań. Wyznaczono terminy sprawdzania wierzytelności na dni: - 4 listopada 2003 r., godz. 9 00 , dla wierzycieli, których nazwy lub nazwiska rozpoczynają się na litery A-L, - 18 listopada 2003 r., godz. 9 00 , dla pozostałych wierzycieli.

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/7766/3/545]
W dniu 22.08.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UCHWAŁA NR 8 Z DNIA 17 MAJA 2003 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UST. 2, § 12 UST. 1, § 13 UST. 1, § 16 - 159 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 PAŹDZIERNIKA 2003 R. PKT B), § 29 UST. 7, § 33 UST. 1 I UST. 2, § 46 UST. 1B), § 47 UST. 2, § 48, § 49, § 55. Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOMOROWSKI 2. BOGDAN JÓZEF 3. 53031906175 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE wpisać: 2 1. ŁUCZYŃSKA 2. FILOMENA 3. 50061904861
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu...

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA

„MLECZARNIA POZNAŃ” - SPÓŁDZIELNIA. KRS 0000080094. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002. [PO.XXI NS-REJ.KRS/10891/3/114]
W dniu 29.09.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 6 Rub. 5 Informacje o postępowaniu układowym wpisać: 1 1. nazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY W POZNANIU XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY SPRAW UPADŁOŚCIOWO-UKŁADOWYCH sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XV UKŁ. 62/03 data orzeczenia 22.08.2003

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „ROLMLECZ”

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „ROLMLECZ”. KRS 0000115827. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2002. [WA.XXI NS-REJ.KRS/13478/4/91]
W dniu 14.07.2004 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA ROLMLECZ-ZAKŁAD MLECZARSKI W POZNANIU 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
3. ulica 28 CZERWCA 1956 ROKU nr domu 382 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 61-440 poczta POZNAŃ 2 1. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA ROLMLECZ ZAKŁAD MLECZARSKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 2. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 3. ulica KOSTRZYŃSKA nr domu 89 miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI kod pocztowy 69-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI 3 1. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA...
Obserwuj YP na: