RZE Ostrowiec - Terenowe Pogotowie Energetyczne

Kielecka 20,
26-025 Łagów

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej w oparciu o bazę Rejonowych Zakładów Energetycznych oferują swoje usługi w zakresie: budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów sieci elektroenergetycznej, w tym: stacji transforamatorowo-rozdzielczych SN/nn, linii napowietrznych 0,4kV, 15 kV, linii kablowych 0,4kV, 15 kV, linii oświetlenia ulicznego. Ponadto o

RZE Ostrowiec - Terenowe Pogotowie Energetyczne
Kielecka 20
26-025, Łagów
świętokrzyskie
Polska


http://zeork.zeork.com.pl
NIP:
Spółka akcyjna
Usługi