KWP w Łodzi

Lutomierska 108,
91-048 Łódź

Komenda Wojewódzka Policji jest organem ochrony prawa i kontroli państwowej. Sprawuje nadzór nad siłami policyjnymi. Organ państwowy.

KWP w Łodzi
Lutomierska 108
91-048, Łódź
łódzkie
Polska


http://www.lodzka.policja.gov.pl
NIP:
Skarb Państwa