pozyskiwanie surowców Gdynia

Stora Enso Recycling Sp. z o.o.

Hutnicza 36a,
80-067 Gdynia

Spółka Stora Enso Recycling rozpoczęła działalność w roku 1992 i jest obecnie jedną z największych w Polsce firm zajmujących się pozyskiwaniem surowców wtórnych, głównie makulatury oraz tworzyw sztucznych. Kluczowym klientem Stora Enso Recycling jest jej główny udziałowiec Stora Enso Poland S.A., dla którego makulatura stanowi jeden z podstawowych surowców produkcyjnych. Ilość i rodzaj pozyskanej makulatury pozwala jednak spółce także na jej sprzedaż do innych papierni. Spółka posiada obecnie 1

Stora Enso Recycling Sp. z o.o.
Hutnicza 36a
80-067, Gdynia
pomorskie
Polska


http://www.serrec.com.pl
NIP:
Spółka z o.o.
Usługi