Stora Enso Recycling Sp. z o.o. - Zakład Nr 13 Chełm

Rampa Brzeska 9,
22-100 Chełm

Spółka Stora Enso Recycling rozpoczęła działalność w roku 1992 i jest obecnie jedną z największych w Polsce firm zajmujących się pozyskiwaniem surowców wtórnych, głównie makulatury oraz tworzyw sztucznych. Kluczowym klientem Stora Enso Recycling jest jej główny udziałowiec Stora Enso Poland S.A., dla którego makulatura stanowi jeden z podstawowych surowców produkcyjnych. Ilość i rodzaj pozyskanej makulatury pozwala jednak spółce także na jej sprzedaż do innych papierni. Spółka posiada obecnie 1

Stora Enso Recycling Sp. z o.o. - Zakład Nr 13 Chełm
Rampa Brzeska 9
22-100, Chełm
lubelskie
Polska


http://www.serrec.com.pl
NIP:
Spółka z o.o.