SPED-POL

Krajewice 105B ,
Krajew

Wykończanie wyrobów włókienniczych. Produkcja odzieży. Produkcja bielizny. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Transport lądowy oraz transport rurociągowy.

SPED-POL
Krajewice 105B
Krajew,
wielkopolskie
Polska

NIP:
REGON: 300300951
Zakład prywatny