Żory

NTCE

SIKORSKIEGO 5G lok. 9 ,
44-240 Żory

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych. Produkcja metali. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych. Obróbka mechaniczna elementów metalowych. Produkcja pojemników metalowych. Produkcja urządzeń elektrycznych. Produkcja sprzętu instalacyjnego. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. Naprawa i konserwacja maszyn. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Tynkowanie. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Działalność w zakresie architektury. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Badania i analizy techniczne. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

NTCE
SIKORSKIEGO 5G lok. 9
44-240, Żory
śląskie
Polska

NIP:
REGON: 240570303
Zakład prywatny