Warszawa

KAJET

Grochowska 204 lok. ,
04-357 Warszawa

Produkcja artykułów piśmiennych. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Pozostała działalność wydawnicza. Działalność usługowa w zakresie informacji. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Pozostała  indywidualna działalność usługowa.

KAJET
Grochowska 204 lok.
04-357, Warszawa
mazowieckie
Polska

NIP:
REGON: 011940619
Zakład prywatny