Koło

J.SYSTEM JAKUB SIWIŃSKI

Ochle 58 ,
62-600 Koło

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych. Produkcja opakowań z metali. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Transport drogowy towarów.

J.SYSTEM JAKUB SIWIŃSKI
Ochle 58
62-600, Koło
wielkopolskie
Polska

NIP:
REGON: 310336208
Zakład prywatny