Opis firmy:


Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego. Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Pozostała  indywidualna działalność usługowa. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa . Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Pozostała  indywidualna działalność usługowa.

Lokalizacja


Nazwa: Instytut Urody COSMETICA Staniurska Agnieszka
Instytut Urody COSMETICA Staniurska Agnieszka
Ulica: Kazańska 10 lok. 6
Kod pocztowy, miasto: 18-400, Łomża
Województwo: podlaskie
Link:
Kraj: Polska

Informacje o firmie:


Adres E-mail: Wyślij wiadomość
Adres E-mail: Wyślij wiadomość
NIP: 7181314816 Pobierz raport o firmie
REGON: 450125204
Forma prawna: Zakład prywatny

Mapa: