Września

HANDEL PRODUKCJA USŁUGI FENIKS

Letnia 23,
62-300 Września

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja metali. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. Produkcja sprzętu instalacyjnego. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Transport drogowy towarów. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Pozostała działalność pocztowa  i kurierska. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. Działalność związana z oprogramowaniem. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Działalność usługowa w zakresie informacji. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Pozostałe badania i analizy techniczne. Działalność agencji reklamowych. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. Reklama. Reklama. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego. Wynajem i dzierżawa. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Działalność związana z pakowaniem. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.

HANDEL PRODUKCJA USŁUGI FENIKS
Letnia 23
62-300, Września
wielkopolskie
Polska

NIP:
REGON: 302180801
Zakład prywatny