Dąbrowa Tarnowska

Gol - Rem Firma usługowo handlowo produkcyjna

Zagumnie 4,
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Dane kontaktowe

Opis firmy Gol - Rem Firma usługowo handlowo produkcyjna Dąbrowa Tarnowska:

>

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. Roboty budowlane specjalistyczne. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Tynkowanie. Zakładanie stolarki budowlanej. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Malowanie i szklenie. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego. Pozostała  indywidualna działalność usługowa.

Lokalizacja:

Nazwa: Gol - Rem Firma usługowo handlowo produkcyjna
Ulica: Zagumnie 4
Kod pocztowy, miasto: 33-200, Dąbrowa Tarnowska
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Link:

Informacje o firmie:

Chcesz dowiedzieć się więcej o firmie Gol - Rem Firma usługowo handlowo produkcyjna ?

Dołącz za darmo do Yellow Pages, aby wyświetlić pełny profil.