Tarnobrzeg

Firma Handlowo Usługowa eSeN

al. Warszawska 2a ,
39-400 Tarnobrzeg

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWI?ZANA. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. Działalność portali internetowych. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem. Reklama. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. Reklama. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Badanie rynku i opinii publicznej. Działalność fotograficzna. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Firma Handlowo Usługowa eSeN
al. Warszawska 2a
39-400, Tarnobrzeg
podkarpackie
Polska

NIP:
REGON: 260639924
Zakład prywatny