Siewierz

BUDO-BED USŁUGI BUDOWLANE

Zagłębiowska 8 lok. c,
42-470 Siewierz

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa . Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

BUDO-BED USŁUGI BUDOWLANE
Zagłębiowska 8 lok. c
42-470, Siewierz
śląskie
Polska

NIP:
REGON: 152083028
Zakład prywatny