Łowicz

BOGUMIŁ KUCHAREK ARKONBUD

Bratkowice 45 lok. 11 ,
99-400 Łowicz

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę. Przygotowanie terenu pod budowę. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

BOGUMIŁ KUCHAREK ARKONBUD
Bratkowice 45 lok. 11
99-400, Łowicz
łódzkie
Polska

NIP:
REGON: 101389095
Zakład prywatny