Przemyśl

ARTRADE

Hureczko 177 ,
37-705 Przemyśl

Wydobywanie węgla kamiennego . Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt. Sprzedaż hurtowa skór. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa obrabiarek. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport.

ARTRADE
Hureczko 177
37-705, Przemyśl
podkarpackie
Polska

NIP:
REGON: 180843575
Zakład prywatny