Około 15 wyników dla:

amortyzacja środków trwałych - opolskie

.
Usuń

Polska

  | 
Usuń

opolskie

  | 
Usuń

amortyzacja środków trwałych

  | 
Wyczyść filtry

Biuro Rachunkowe tnrachunki Radiowa 14/13, 01-485 Warszawa-Bemowo

...zysków i strat (wyników), rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, prowadzimy ewidencję środków trwałych i ich amortyzacji reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS oraz innymi instytucjami...

Saviour Biuro Usług Księgowych ul. Młynarska 23 , 05-500 Piaseczno

...sald po wcześniejszym ustaleniu należności i zobowiązań z Klientem ■sporządzanie tabel amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ■przygotowywanie miesięcznych raportów na potrzeby Klienta...

Rzeczoznawca Majątkowy Wierzbowa 3/18, 87-800 Włocławek

...komercyjnych- nieruchomości gruntowych- nieruchomości rolnych i leśnych- nieruchomości przemysłowychWycena środków trwałych dla potrzeb podatkowych i bilansowych.Wycena poniesionych nakładów.Wyjaśnianie stanu prawnego...

Kiełbowska Teresa. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 05-650 Chynów (mazowieckie)

...deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT, akcyza Sporządzanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, naliczanie amortyzacji Sporządzanie dokumentacji związanych z uruchomieniem działalności...

Biuro Komputerowe INFOJAR II Bolesława Chrobrego 1, 63-300 Pleszew

...z zakresu finansów i księgowości, prowadzenia ksiąg podatkowych, gospodarki magazynowej, kadr i płac, środków trwałych i amortyzacji oraz specjalistycznych programów do obsługi stacji paliw, mleczarni, piekarń i cukierni....

BIURO RACHUNKOWE "HAL" HALINA DUDEK 89-200 Szubin

...7, rozliczenia podatkowe CIT, PIT, rozliczenia z ZUS i sprawozdawczość podatkową, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,...

Kujawsko - Pomorski Urząd Skarbowy Grunwaldzka 50, Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

...Podatki i opłaty lokalne Podatek od środków transportowych Podatek od...zwolnienie podmiotowe środki taryfowe amortyzacja bonifikata ceny transakcyjne CIT-6R CIT...inwestycje w obcych środkach trwałych korekta korzystanie z systemu...

Wycena i pośrednictwo Marta Wojcieszkiewicz Warszawska 11, 05-555 Tarczyn

...przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,innych.

Wycena i pośrednictwo Marta Wojcieszkiewicz Warszawska 11, 05-555 Tarczyn

...przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,innych.